Visites culturals:

A través de la secció “Art i Història” s’invita tothom a participar en les visites que organitzem (generalment amb guies especialitzats) a diferents museus, edificis singulars i altres llocs d’interès afavorint la integració, l'activitat i l'amistat entre les persones grans.

93 318 65 95

e-mail: associacio.aca.adm@gmail.com