Presidència

 

Teresa Herraiz
 

 

  Vicepresidència 

Francesca Perramón

 

Secretaria de la Junta

Miquel Nadal

 

Tresoreria

 

Josep Ferrer

 

      Vocalies 

         M. Carmen Campo 

         Mercè Cugat

         Dolors Dilmè

 

M. Roser Durany

Josep Lluís González

 

Joaquima Parareda

Pilar Sánchez

 

Joan Trullàs

 

       

93 318 65 95

e-mail: associacio.aca.adm@gmail.com